"Když jsem všechno já, tak proč bych si ubližoval?" Fráňa Drtikol

Listopad 2013

Každý den - video

29. listopadu 2013 v 10:07 | seberizeni.cz |  Myšlení

Kačka a Řeka

21. listopadu 2013 v 21:28 | Dorota Brněnská

Malinká kačka jde kolem řeky.
Řeka teče.
Kačka jde.
Zavírá oči.
Vypíchlé oči.
Přetahuje víčka přes dvě prázdné jamky.
Jde.
Voda je čistá.
Kačka to nevidí.
Jde bahnem kolem řeky.
Slyší vodu.
Může to být řeka.
Může to být stoka.
Kačka nevidí čistotu,
a proto si nemůže být jistá.

Kačka má zobáček.
V zobáčku dvě dírky.

Zbytky eposu

20. listopadu 2013 v 22:31 | Egon Bondy |  Myšlení

Egon Bondy, neboli Zbyněk Fišer český filosof, básník i prozaik, který se zabýval především ontologickou problematikou, byl velkou múzou českého undergroundu.

Silence is sexy

20. listopadu 2013 v 22:19 | Dorota Brněnská |  MoudraV momentě,
kdy už nemáš žádný přání,
a to ani ne z důvodu,
že by Tě nic nebavilo,
ale spíše z poznání,
že cokoliv se Ti splní
je jen další Akt sehraný
na přání,
čas se zastaví.

Silence is sexy.

Mettá

18. listopadu 2013 v 11:55 | wiki |  Myšlení

Mettá (pálí, maitrí v sanskrtu) je buddhistický termín pro nepodmíněnou a nesobeckou
milující laskavost zaměřenou na všechny bytosti bez rozdílu. Často se překládá také jako dobrotivost. Je přirovnávána k rodičovské lásce, protože jí nejde o vlastní prospěch, a zahrnuje také přátelství a upřímné přání, aby byly všechny bytosti šťastné. Mettá je jednou z théravádových páramit (Dokonalostí).

Mettá bhávaná je oblíbený druh buddhistické meditace, při němž je rozvíjena milující laskavost a soucit ke všem živým bytostem. Praktikuje se zároveň s bdělou pozorností věnovanou dýchání (ánápána), aby nedošlo ke ztrátě koncentrace. Meditace obvykle začíná rozvíjením soucitu a nesobecké lásky vůči sama sobě, pak ke svým blízkým, přátelům, cizím osobám, vůči svým nepřátelům a nakonec rovným dílem ke všem bytostem na celém světě. Je to dobrá metoda, jak zklidnit rozrušenou mysl, protože mettá je protijed hněvu (dósa). Ten, kdo rozvíjí milující laskavost, se nedá snadno rozzlobit a svůj hněv je schopný lehce ztišit.
Buddhisté tvrdí, že lidé, kteří mají hodně milující laskavosti jsou šťastnější, protože nevidí důvod chovat k někomu nepřátelství. Šťastnější a spokojenější jsou i lidé kolem nich. Učitelé meditace doporučují rozvíjení milující laskavosti i osobám, které trpí nespavostí nebo zlými sny.
Mettá se také někdy uvádí jako jeden ze "Čtyř vznešených příbytků" (brahmavihára), kde ostatní jsou upekkhá (vyrovnanost, klidná mysl), karuná (soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný sám sobě i ostatním) a muditá (chápavá nesobecká radost).

Co je zen?

12. listopadu 2013 v 1:47 | Hakujn Jasutani Róši |  Moudra


Probuzení znamená vidět vlastní podstatu své osoby
a zároveň vidět vlastní podstatu vesmíru a všech věcí.
Vidění vlastní podstaty je oknem k osvícení.
Chcete-li nazývejte si vidění vlastní podstaty například pravdou.
V buddhismu se jí od dávných časů říká pravost nebo
Buddhova podstata nebo jedna mysl.
V zenu se jí říká nicota, jedna ruka, originální tvář.
Pojmenování se mohou lišit,
avšak obsah je vždy stejný.

(zenový mistr Hakujn Jasutani Róši 1885-1973)

Samota a příroda

1. listopadu 2013 v 13:33 | God |  MyšleníYou may think you are separate and all alone,
but the truth is there is so much interconnection.
When you feel alone, allow time for connection
and communion. If there are no people around
for good company, then be with nature:
a dog or cat or tree or ocean.
Good company comes in many forms.