"Když jsem všechno já, tak proč bych si ubližoval?" Fráňa Drtikol

Červenec 2012

VRÁTNÁ

28. července 2012 v 20:36 | Dorota Brněnská |  Poezie dekadenta
Ťuk, ťuk!
"Kdo tam?"
Přítel...
"Co tu chceš?"
Chci dovnitř!
"Ale proč? Tady nemůže každý. Běž pryč."

Ťuk, ťuk!
"Co je? Dej pokoj!"
Pusť mne k sobě.
"A co tady chceš probůh dělat?
Víš vůbec na jaké dveře klepeš?"
?
"Tohle je místo Absolutní jednoty.
Kdo vstoupí dovnitř musí se absolutně rozplynout.
Jinak shoří.
Jsi na to připraven?"

Ťuk, ťuk!
"..."
Robot

26. července 2012 v 22:18 | Jojin&Hedhog |  Komiks

Zenpas

26. července 2012 v 0:29 | Jojin&Hedhog |  Komiks

Rozvoj třetího oka aneb jak si vypěstovat nádor při strachu ze sebepoznání

22. července 2012 v 23:49 | jogin.cz |  Moudra
6. čakra se nazývá Adžňa a je místem "třetího oka", oka moudrosti uprostřed čela nad kořenem nosu. Je to centrum intelektu, paměti, vůle a všech uvědomovacích procesů. Sídlí zde vyšší duchovní síly, nadsmyslové vnímání, intuice. Je-li šestá čakra více otevřená, člověk překonává hranice svého racionálního rozumu. Otevírá se mu mimosmyslové vnímání a nalézání Božské podstaty ve světě. Může se stát, že v určitých úrovních objevíme u sebe začínající schopnost jasnovidění a jasnocítění. Vnitřní vidění a intuice nám otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám bytí.

Chybou je, že většina našich myšlenek je ovládána zafixovanými reakcemi emocí a programujeme je našimi a cizími soudy a předsudky. A tak se stáváme sluhou našich emocemi nabitých myšlenek, které nás ovládají a tvoří budoucnost. Díky uzavření se iracionálnímu a nepochopitelnému, jsou osobní vhledy a zázraky pro nás nedostupné. Energii šesté čakry lze ovlivnit těmito příklady strachů: Strach z pohledu do svého nitra a ze sebezkoumání.

Strach ze svých vlastních intuitivních dovedností a blok na vše, co se odehrává uvnitř. Úzkost z pocitu, že se neznáme. Odmítnutí učit se z vlastních životních zkušeností a obviňování druhých za své stále se opakující bolestné situace. Strach být otevřený nápadům a myšlenkám druhých lidí. Žárlivost na tvořivé schopnosti někoho jiného. Pocit nespokojenosti z víry, že jsme rozumově omezení a neschopní. Zneužití síly svého intelektu na lidech za účelem demonstrování vlastní moci a obohacení. Vědomé účastnění se na čemkoliv, co škodí životu. Návyk odmítat pravdu, což vede k neschopnosti rozeznat jasně svou vlastní realitu. V případě neuzemnění první čakry můžeme ve třetím oku zažívat sice pohledy dojemnějších rovin, ale nejsme schopni rozeznat vnímané informace od vlastních představ, fantazií a zmatených emocí.

Naše subjektivní představy jsou tak dominantní, že je můžeme považovat za opravdovou skutečnost a ztratíme vztah k realitě. Potíže vzniklé z důvodů bloků v šesté čakře mohou být nádory mozku, krvácení do mozku, slepota, hluchota, migrénové a tlakové bolesti hlavy, nervová zhroucení, poruchy učení a paměti, deprese, potíže v obličejové části, v dutinách, schizofrenie, poruchy v centrálním nervovém systému. Naše myšlenky jsou jen myšlenkami a lze je změnit, positivně přetvořit. Vytvářejte si z láskyplných myšlenek svůj osobní oceán života. Kapičku po kapičce. Budete se v něm cítit velmi příjemně a šťastně.

Koloběh energie při sexu

21. července 2012 v 10:02 | Lisa Chase Patterson |  Myšlení

Buďte pozorní k tomu, s kým sdílíte svoji intimní energii. Intimita na této úrovni, splétá energii vaší aury s energií aury toho druhého. Tahle mocná propojení, bez ohledu na to, jak nedůležité si myslíte, že jsou, zanechávají spirituální stopu, obzvlášť v lidech, kteří nepraktikují žádný druh očišťování, fyzického, emočního či jiného. Čím více máte s někým intimní výměny, tím hlubší spojení vytváříte a tím více je jejich aura propojena s vaší.


Představte si, jak zmatenou má asi auru někdo, kdo spí s velkým množstvím lidí a nese tenhle energetický chaos. Co si možná neuvědomuje je skutečnost, že ostatní mohou tuto energii vnímat a to může odpuzovat pozitivní a přitahovat negativní energii do jejich života.

Vždycky říkám:
"Nikdy nespěte s někým, kým byste nechtěli být."

- Lisa Chase Patterson

Citově oploštělí

17. července 2012 v 13:53 | Stendhal |  Myšlení
Na muže, kteří nejsou s to milovat vášnivou láskou,
působí krása právě nejživěji,
přinejmeněím je to nesilnější dojem,
za který mohou ženám děkovat.Stendhal

Abstinenence

16. července 2012 v 13:55 Komiks

Obsaženo v

9. července 2012 v 14:39

"Jako kdyby z hromady smetí zanechané u cesty vyrostl sladce vonící překrásný lotos. Tak se skví moudrostí vznešený žák dokonale Probuzeného v davu lidí zaslepených světskými cíli."
Buddha, Dhammapadam