"Když jsem všechno já, tak proč bych si ubližoval?" Fráňa Drtikol

Leden 2012

Něvědomý světec

30. ledna 2012 v 12:30 | Koán |  Moudra
Byl jednou jeden muž, a ten byl tak bohabojný, že při pohledu na něj i andělům srdce poskočilo. Přestože však byla jeho svatost nevídaná, sám ani v nejmenším netušil, že je svatý. Věnoval se své každodenní práci a šířil kolem sebe dobro, tak jako květiny jen tak, zcela přirozeně šíří kolem sebe vůni, nebo pouliční lampy světlo.

Jeho svatost spočívala v tom, že nikdy nevnímal vaši minulost, ale bral vás takového, jaký jste právě teď, a nedíval se ani tak na vás, jako do vás, do vašeho nitra, které je čisté a nevinné a příliš nevědomé na to, aby vědělo, co činí. A tak skutečně miloval a odpouštěl každému, koho potkal - a neviděl na tom nic výjimečného; byl to pouhý výsledek jeho přístupu k lidem.

Jednoho dne ho oslovil anděl: "Poslal mě za tebou můj Pán. Má ti být splněno jakékoliv přání, Chtěl bys třeba umět léčit?" "Nechtěl," odmítl bez rozmyslu, "léčení bych raději přenechal Bohu."

"Chtěl bys přivádět hříšníky zpět na správnou cestu?" "Nechtěl," odmítl znovu, "nepřísluší mi, abych ovlivňoval lidská srdce. To mají na starost andělé." "Chtěl bys být natolik zářným příkladem ctnosti, že by lidé měli potřebu tě napodobovat?" "nechtěl, odmítl potřetí, "to bych byl středem pozornosti."

"Po čem tedy toužíš?" ptal se anděl. "Po Boží milosti," odpověděl muž, "to je to jediné, po čem toužím." "Ale ty máš žádat nějaký zázrak," vysvětloval anděl, "nebo jeden prostě dostaneš, ať se ti to líbí nebo ne." "Dobře. V tom případě si přeji, aby skrze mne bylo konáno dobro, aniž bych si toho byl vědom."

A tak se stalo, že stínu toho svatého muže byla přisouzena schopnost léčit, kdykoliv byl on sám k němu zády. Kamkoliv jeho stín padl - za předpokladu, že se tak stalo za jeho zády - churaví se uzdravovali, půda se stávala úrodnou, z vyschlých pramenů začal opět prýštit život a do tváří sklíčených, ztrápených a usoužených lidí se navracela barva.

Světec však o tom neměl ani potuchy, neboť středem pozornosti byl jeho stín a on zůstával nepovšimnut, A tak bylo jeho přání - konat dobro, aniž by o tom věděl - beze zbytku splněno.

Šimako

24. ledna 2012 v 0:01 | Paní Sranda |  Vtipy
Příjde holčička domů ze školy a pláče.
Maminka se ptá: "Proč pláčeš?"
A dcera na to odvětí:
"Děti se mi smějí, že jsem šimako."
"A co to je šimako?" ptá se maminka.
... ... " ŠÍleně MAlé KOzy."
Tatínek se začne smát, když vzápětí ho matka okřikne:
"Ty se moc nesměj ty, šimaču!"


Poučná pozn.
Šimako Murai ( (* 12. července 1928, Hirošima, Japonsko)- japonská překladatelka a aurtorka divadelních her. Zřejmě ji místo narození determinovalo k napsání divadelní hry o architektu Janu Leztelovi, jehož stavba v Hirošimě jako jediná přestála svržení bomby Little Boy 6.srpny 1945. Hra má název
Jan Letzel: Stavitel atomového dómu.


Milování

19. ledna 2012 v 14:12 | Matka Tereza |  Moudra

Když se necítím milován, sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku. Matka Tereza

O štědrosti

12. ledna 2012 v 14:19 | Seneca |  Myšlení
Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.
Seneca

No tak!

6. ledna 2012 v 1:50 | Příroda |  Myšlení